Adatvédelmi irányelvek

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Karika Rudolf egyéni vállalkozó, mint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.pearlworld.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.
Vásárlóink a pearlworld.hu oldalra való belépéssel és az oldal használatával az itt leírt feltételeket elfogadják.

1.) A Szolgáltató

Név: Karika Rudolf egyéni vállalkozó
Székhely: 8400 Ajka, Bercsényi u. 14. fsz. 1.
Levelezési cí
m: 8400 Ajka, Bercsényi u. 14. fsz. 1.
Adószám: 69695018-1-39
Telefonszám: 36/20/3334078
E-mail cím: info@pearlworld.hu


Az Ön adatai, amit megrendeléskor lead a www.pearlworld.hu weboldalon, kizárólag a szolgáltatásvégzés lebonyolítására lesznek alkalmazva. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a pearlworld.hu-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

 A következő e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot: info@pearlworld.hu

2.) A webáruház használata, regisztráció a webáruházban

2.1. A webáruházban való regisztrációval a vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et, valamint hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató a vevő személyes adatait az adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint kezelje. Amennyiben a felhasználó a jelen ÁSZF-et, vagy annak valamely részét nem fogadja el, úgy nem jogosult a webáruház használatára.
2.2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítani, melyek a webáruház oldalán történő megjelenéstől kezdődően hatályosak.
2.3. A webáruházban történő regisztráció a főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt lehetséges. A regisztrációhoz első ízben az e-mail címet szükséges megadni.
2.4. Az e-mail cím megadását követően a regisztráció érvényesítésére a webáruház automatikusan e-mailt küld a vevőnek, a regisztráció az ebben történő jelszó megadásával lehetséges. A regisztráció során lehetőség van a rendszer által generált jelszó megváltoztatására, mely megtörténtéről e-mail kerül megküldésre. A regisztráció során az alábbi adatok megadására van szükség: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.
2.5. A regisztrációt a Szolgáltató a Felhasználó kérésére bármikor törli.
2.5. Azon regisztrációkat, melyek valótlan adatokat tartalmaznak, a Szolgáltató érvénytelennek minősíti és törli.

3.) A megrendelés folyamata

3.1. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon a www.pearlworld.hu weboldalon.
3.2. A webáruház termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A webáruházban a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.
A termékkategória nevére kattintva a benne található termékek listája látható. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintva érhető el, itt lehet tájékozódni a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről.
3.3. A kiválasztott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett beállítható a szükséges darabszám. A megvásárolni kívánt termék darabszámának meghatározása mellett több esetben is szükséges egyéb opciók kiválasztása, úgymint pelenkaméret, termékszín, ruhaméret meghatározása. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, itt módosítható, illetve törölhető az adott tétel.
3.4. A webáruházban azon Felhasználó adhat le megrendelést, aki érvényes regisztrációval rendelkezik. A webáruházban már korábban regisztrált Felhasználó ugyanazzal az azonosítóval rendelhet, mint amit korábban már megadott.
3.5. A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítésre kerül a megrendelés.
3.6. A megrendelés véglegesítése azt jelenti, hogy a vevő kötelező ajánlatot tesz a termékre, azaz a megrendelés véglegesítése a vevő számára a megrendelt termék árának, valamint a kapcsolódó (szállítási, csomagolási) díjak megfizetésének kötelezettségével jár. A webáruházban történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF-et, megismerte a rendelés menetét, a termék jellemzőit és árát.
3.7. A Szolgáltató a vevő által kiválasztott és online megrendelt terméket a megjelölt szállítási címre köteles eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, vagy késik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail, vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a vevővel további egyeztetés céljából.
3.8. A webáruházban kínált termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét terméket bemutató oldaláról lehet megismerni, azzal, hogy az a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A webáruházban kínált termékek tulajdonságaival, használatával kapcsolatban a webáruházban szereplő információkon túl a Szolgáltató a honlapon feltüntetett elérhetőségein keresztül nyújt további tájékoztatást.
3.9. A vételár mindig az árucikk mellett feltüntetett bruttó ár, mely magyar forintban értendő. A feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítással járó esetleges költségeket.
3.10. A Szolgáltató fenntartja a jogot a webáruházból megrendelhető termékek árainak megváltoztatására, azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
3.11. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a honlapon a termékekről közölt adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban az esetlegesen előforduló hibákért nem vállalja a felelősséget. A vevőnek joga van a hibás adatokkal közölt termék megvásárlásától elállni. A Szolgáltató ugyanígy nem vállal felelősséget, amennyiben részben vagy egészben önhibáján kívül nem tudja a rendelést teljesíteni pl. készlet-, méret-, vagy színhiány miatt. Ezen esetben a már átutalt vételárat visszautalja a vevő részére.
3.12. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy csak jó minőségű terméket forgalmazzon, azonban ezek felhasználása, illetve használatának felügyelete a Felhasználó felelőssége.

4.) Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

4.1. A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt terméket nem köteles átvenni.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék/termékek nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
4.2.
A vásárló kötelezi magát a megrendelt árut szabályosan átvenni, ellenőrizni a csomag épségét. Mulasztás esetén azonnal értesíteni a kézbesítőt,
4.3. A szerződés egyszeri ügyletre létrejött határozott idejű szerződés, a szerződés tárgyát képező rendelés teljesítésével szűnik meg.
4.4. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
4.5. A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.
4.6 A vásárló köteles
5 munkanapon belül kifizeti a megrendelt árut a fizetési feltételeknek megfelelően, amelyek a megrendelés napjától léptek érvénybe. Ellenkező esetben a megrendelés érvénytelenítésére kerül sor.

5.) Számla
A Szolgáltató alapesetben papíralapú számlát állít ki, melyet a csomaggal együtt küld ki. Amennyiben a vevő nem saját részre vásárolja a terméket és szállítási címként a megajándékozott címét jelöli meg, abban az esetben elektronikus számla kerül kiállításra, mely a megrendelő e-mail címére kerül megküldésre

6.) Fizetési és kézbesítési feltételek

Minden megrendelt termékért előre kell fizetni (banki átutalással, számlára való befizetéssel). Az áru kézbesítésének ideje különböző. Ha több fajta terméket rendel egyszerre (egy megrendelésben), hosszabbodik a szállítási idő.

7.) Szállítás

7.1. Kiszállításra csak Magyarország területén van lehetőség.
7.2. A szolgáltató a megrendelt terméket szállítási díj ellenében, vagy amennyiben a Szolgáltató meghatározott feltételek esetén ingyenes kiszállítást hirdet, úgy a feltételek teljesítése esetén ingyenesen saját maga, vagy postai szolgáltató igénybevételével kiszállítja a vevő által megjelölt helyre.
7.3. Az aktuális szállítási díjak és információk a pearlworld.hu/szállítási információk oldalon tekinthetők meg.
7.4. A szállítási határidő jellemzően 5-7 munkanap, azonban ha valamely okból kifolyólag a Szolgáltató ezen határidőn belül nem tudja a megrendelést teljesíteni, úgy arról a vevőt tájékoztatja.
7.5 Ha sérült árut, vagy tévesen kézbesített árut kap, értesítsen bennünket a hiba keletkezésétől 7 napon belül. Vegye fel velünk e-mailben a kapcsolatot. A reklamáció nem vonatkozik a rosszul kezelt, sérült árura. Védje meg áruját a természeti elemektől, időjárási viszonyoktól.
7.6. A Szolgáltató a szállítási díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.) Elállási jog gyakorlás

8.1. A fogyasztónak joga van a 17/1999. (II.5.) törvénynek megfelelően indoklás nélkül megszakítani a szerződést, az áru kézhezvételétől 7 napon belül, vagy a szerződés (megrendelés) napjától, ha a vevő nem szolgáltat megfelelő információkat az eladó felé. A szerződés megszakításáról a vevő köteles értesíteni az eladót írásban e-mailben vagy levélben.
8.2
Az áru visszaküldésének határideje 15 nap. Indoklás nélkül visszaküldhető az áru, viszont a postaköltség és egyéb költségek a vásárlót terhelik. Az áru eredeti csomagolásban kell, hogy legyen és sérülésmentesen, nem szabad használni. A visszaküldött áru leellenőrzése után, a vételárat bankszámlájára utaljuk
8.3. A Fogyasztó köteles elállás esetén a megrendelt terméket a Szolgáltató, 8400 Ajka, Bercsényi utca 14. szám alatti címére késedelem nélkül hiánytalanul visszaküldeni.
8.4. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltatónak ennek megfelelően az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
8.5. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 29 § (1) bekezdése c.) pontja alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, olyan nem előre gyártott termékek esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. ( Pl.: egyedi, névre szóló illetve fényképes termékek.) Továbbá nem illet meg a fogyasztót az elállási jog, a hivatkozás jogszabály 29. § (1) bekezdésének e) pontja alapján olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza.

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. A vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
9.1.2. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vevő érvényesíteni már nem tudja.
9.1.3. A vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást, vagy a kicserélést a vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
9.1.4. Választott kellékszavatossági jogáról a vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
9.1.5. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
9.1.6. A vevő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
9.1.7. A szerződés teljesítését (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vevő részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a vevő kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a vevő – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
9.2.2. Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
9.2.3. Termékszavatossági igényét a vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A vevő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.
9.2.4. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
9.2.5. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.3. Jótállás
A szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

9.4. Szavatossági igények érvényesítése
A vevő szavatossági igényeit az alább elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Karika Rudolf
Levelezési cím: 8400 Ajka Bercsényi utca 14. fsz. 1.
E-mail cím: info@pearlworld.hu

10.) Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszkezelés

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendeléseket a legrövidebb időn belül és a legmagasabb színvonalon teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak panasza van, azt a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén közölheti és a Szolgáltató ezt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja, tájékoztatva a jogorvoslat lehetőségeiről.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

11.) Szerzői jogok

11.1. A pearlworld.hu oldal teljes tartalma, az azon található valamennyi adat, kép, leírás szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató kifejezett, írásos engedélye nélkül a fentiek másolása, feldolgozása, továbbá a Szerzői Jogi törvény hatálya alá tartozó bármilyen egyéb felhasználása polgári jogi és esetlegesen büntetőjogi következményeket von maga után.
11.2. Az oldalon található, más személy szellemi tulajdonát képező valamennyi anyag közzétételére a jogtulajdonosok engedélyével került sor, a felhasználás során az engedély kereteit a Szolgáltató nem lépte túl.
12.) Egyéb
11.1. A Szolgáltató bármikor szabadon módosíthatja a jelen ÁSZF-et és a vásárlás egyéb feltételeit, illetve szabályait, ideértve a webáruház honlapját is, bárminemű értesítési vagy egyéb kötelezettség nélkül.
11.2. A honlapon történő vásárlás feltételezi, a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
11.3. Az oldalra feltöltött kommentek moderálási jogát a Szolgáltató fenntartja magának, a sértő kommenteket annak észlelése után eltávolítja.
11.4. A résztvevők személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi szabályok szerint történik. Bővebb információ a honlapon megtalálható adatvédelmi tájékoztatóban olvasható. A vevő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul személyes adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019.08.21.

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

Az Ön által megadott adatokat  a pearlworld.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a pearlworld.hu-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a pearlworld.hu birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.pearlword.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért, amennyiben töröltetni szeretné regisztrációját, arra e-mailben van lehetősége, melynek beérkezését követően 3 napon belül töröljük adatait a rendszerünkből. 

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Adatkezelő:

Név: Karika Rudolf ev.

Székhely: 8400 Ajka Bercsényi u. 14. fsz. 1.

Levelezési cím, panaszkezelés: 8400 Ajka Bercsényi u. 14. fsz. 1.

E-mail: info@pearlworld.hu

Weboldal: www.pearlword.hu

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

Webshop által használt cookiek leírása:

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

 • helyesbítéshez való jog

 • adatkezelés korlátozása,

 • törléshez való jog

 • tiltakozáshoz való jog

 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

  • az adatkezelés céljai;

  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.
 

Automatizált döntéshozatal 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.

Bezárás